INTERNET PENETRACIJA U BIH 2016 PORASLA NA 82,39% POSTO

U protekloj godini u BiH je bilo ukupno 663.785 Internet pretplatnika, te 2.909.236 korisnika Interneta, objavila je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) u Izvještaju o rezultatima Godišnje ankete za 2016. godinu. U 2015 godini je bilo 2.782.107 korisnika, dok je stopa korištenosti Interneta za 2015. godinu iznosila 72,41%. Na osnovu analiziranih podataka zabilježen je indeks rasta broja korisnika Interneta u odnosu na 2015. godinu u iznosu od 104,57

Podaci se baziraju na definiciji Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), prema kojoj je korisnik Interneta svaka osoba od 16 do 74 godine starosti. Stopa korištenosti Interneta u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu iznosi 82,39%.

Kada je u pitanju pristup Internetu, u 2016. godini dominantna vrsta pristupa bio xDSL, čiji broj pretplatnika čini 58,04% od ukupnog broja širokopojasnih Internet pretplatnika u BiH, dok se na drugom mjestu nalaze pretplatnici kablovskog pristupa – 32,18%

Agencija očekuje da će dalja liberalizacija tržišta telekomunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti prisustvo kvalitetnih usluga i time nastaviti pozitivna kretanja u primjeni Interneta u Bosni i Hercegovini. Ponuda bržeg i jeftinijeg pristupa Internetu je preduslov razvoja informacionog društva, a samim tim i napretka ekonomije i društva u cjelini, naveli su u saopćenju.