Od petog mjeseca naredne godine „Privacy direktiva“ postaje obvezujući zakon u zemljama EU

Temeljni europski propis o zaštiti podataka predstavlja veliki izazov za sve kategorije ekonomije. Za marketinški sektor upravo ovi novi propisi donose nove mogućnosti.

Već 2009-te godine, Europska komisija je postavila cilj – modernizaciju Uredbe o privatnosti i zaštiti podataka (EU DSGVO) s kraja prošlog vijeka s konačnim ciljem oblikovanja budućnosti tržišta u globalu. Jedan od glavnih problema u ovoj regulativi je široka varijacija regulativa u članicama EU. Tako su, na primjer, njemački marketinški stručnjaci morali podnijeti i usvojiti vrlo stroge zakone o privatnosti, dok su švedski ili portugalski marketinški odjeli mogli iskoristiti znatno fleksibilnije zakonske osnove.

Uredba europske zaštite podataka je usvojena 2016. godine, a to je osiguralo, između ostalog, jednake uvjete unutar EU za sve. Za razliku od prethodnih direktiva, uredba je implementirana kao valjan zakon izravno u zemljama članicama EU, bez ikakvih mogućnosti daljnjih prilagodbi, a od maja 2018. godine, Uredba je obvezujuća za sve članice EU.

ePrivacy direktiva, poznatija kao „cookie politika” predstavlja ključni propis za novu zakonsku regulativu obrade podataka na internetu. To je primarni alat za upravljanje zahtjevima vezanim za Zakon o zaštiti podataka. U cilju pojednostavljenja interakcije direktive ePrivacy i DSGVO, Europska komisija je odlučila da ePrivacy direktiva postane propis koji se izravno primjenjuje u svim državama članicama, što podrazumijeva promptnu implementaciju bez nužne integracije direktive u nacionalne zakone zemalja članica.

Oglašivači aktivni na online platformama moraju voditi računa o slijedećem:

  • Aplikacijama koje koriste osobne podatke, te ako je potrebno napraviti određene restrikcije unutar istih u cilju zadovoljavanja uslova regulative;
  • Ukoliko se koriste osobni podaci neophodno je naglasiti odgovornost koju oglašivač ima prema osobi od koje uzima podatke ili čije podatke koristi;
  • Tehničku pripremu neophodno je uskladiti sa novom regulativom.
  • Obezbijediti kontrolu podataka unutar kompanije i njihovu zaštitu, odnosno nemogućnost proslijeđivanja trećim licima.